V akciji

V zasledovanju nizkoogljičnega in trajnostnega gospodarstva ponuja model nacionalnega programa industrijske simbioze (NISP) uspešno podlago brez primere. V državah kjer se izvaja, predvsem pa v Veliki Britaniji, uživa polno podporo industrije in interesnih ter ostalih združenj. Visoko raven podpore programu odseva tudi število poslovnih obratov, ki izvajajo sinergije identificirane in omogočene z njegovo pomočjo. Program industrijske simbioze s holističnim pristopom zmanjšuje industrijske izpuste ogljikovega dioksida, odlaganje materialov, tokove nevarnih odpadkov in industrijsko porabo vode. Prav tako dramatično zmanjšuje povpraševanje po primarnih surovinah in ustvarja prihranke, dodatne prihodke iz prodaje, delovna mesta in nove podjeme.

Toda kako izgleda to v praksi?

Prenos: Primeri dobre prakse (PDF, 262 KB)

Za lažjo predstavo navajamo nekaj študij primerov izvedenih simbioz glede na različne tipe vpletenih deležnikov. Naj vas ne skrbi, če se ne najdete med njimi, saj industrijska simbioza ni omejena le nanje.

Copyright 2018 Industrijska simbioza | All Rights Reserved