SPIS

Program industrijske simbioze temelji na zelo preprosti logiki: identificirati je potrebno potencialne sinergije, jih med sabo povezati in vzpostaviti mrežo.

Pri tem sta ključna skrbno načrtovanje in koordinacija. V praksi to pomeni, da člani omrežja industrijske simbioze zaupajo svoje viške in potrebe koordinacijskemu telesu, ki zanje poišče ustrezne sinergije na osnovi prejetih podatkov. Koordinacijsko telo je lahko zasebna ustanova, javna agencija, raziskovalni inštitut, nevladna organizacija, ali konzorcij več nosilcev. Kakršnekoli oblike že je, igra pomembno vlogo spodbujevalca razvoja in delovanja omrežij industrijske simbioze.

SPIS se torej ne zgodi.

Za vzpostavitev omrežja industrijske simbioze v Sloveniji je sprva potrebno osvestiti ključne deležnike in pridobiti namero njihovega sodelovanja.

In to je tudi cilj SPIS platforme:

  • prepoznati partnerje, ki bi sodelovali v programu;
  • informirati o ciljih SPIS, potencialnih koristih za sodelujoče, praktičnih implikacijah ipd.

Šele nato bomo lahko začeli s prepoznavanjem najpomembnejših partnerjev in potencialnih koristi njihove vključitve, ter pripravili uvodni splošni pregled dejavnikov razvoja omrežja v Sloveniji.

Razvoj  omrežij industrijske simbioze je odvisen predvsem od petih kategorij dejavnikov: tehnične, informacijske, ekonomske, politične ter organizacijsko-motivacijske.

Pripeti dokumenti
Odločilni dejavniki razvoja IS omrežij – PDF (99KB) Prenesi
Copyright 2018 Industrijska simbioza | All Rights Reserved