Koristi

Industrijska simbioza ustvarja sinergije v ekonomskem, okoljskem in družbenem smislu.

Kot kažejo izkušnje iz tujine, prinaša sodelovanje v mreži industrijske simbioze udeleženim ekonomske učinke v nekem časovnem obdobju na več ravneh:

»Biti del nacionalnega programa industrijske simbioze pomeni, da je vaše podjetje na poti k zmanjševanju stroškov in ustvarjanju vrednosti izven neizkoriščenih ali podcenjenih virov« (Industrial Synergies Ltd.).

Omrežja industrijske simbioze, kot lahko postane SPIS, ponujajo potencial za:

Copyright 2018 Industrijska simbioza | All Rights Reserved