Kdo smo

Smo skupina svetovalcev, ki se ukvarja z evropskimi projekti, specializirana na ozaveščevalne projekte s področja okolja. Najbližje nam je program za okolje EU – LIFE, preko katerega želimo v Sloveniji izvesti projekt ozaveščanja in izobraževanja o industrijski simbiozi in vzpostaviti Slovenski program industrijske simbioze, SPIS. Zavedamo se, da se program industrijske simbioze ne zgodi sam po sebi: identificirati je potrebno potencialne sinergije, med sabo povezati posamezne deležnike in vzpostaviti mrežo.

Da lahko to storimo, moramo sprva osvestiti ključne deležnike in pridobiti namero njihovega sodelovanja.

In to je tudi cilj platforme SPIS v Sloveniji:
•    prepoznati najpomembnejše partnerje, ki bi lahko sodelovali v programu
•    informiranje o ciljih SPIS, potencialnih koristih za sodelujoče v programu, praktičnih implikacijah itd.

Matej Klepec – nosilec projekta: formalno zastopa projekt, svetuje pri izvedbi
Nina Hojnik – koordinator projekta: koordinira izvedbo projekta, svetuje pri izvedbi
Mito Žnidarko – glavni svetovalec: pripravil zasnovo projekta, svetuje pri izvedbi

Copyright 2018 Industrijska simbioza | All Rights Reserved