Spremembe v zakonodajnem okviru o odpadkih znotraj EK svežnja o krožnem gospodarstvu za spodbudo industrijske simbioze

Evropska komisija je včeraj sprejela nov sveženj o krožnem gospodarstvu, s katerim želi spodbuditi prehod Evrope na krožno gospodarstvo, kar naj bi okrepilu njeno konkurenčnost, spodbudilo trajnostno gospodarsko in ustvarilo nova delovna mesta.

Industrijska simbioza je v paketu dobila vidno mesto. Navedena je kot oblika inovativnih industrijskih procesov, saj dovoljuje, da odpadki in stranski produkti ene proizvodnje postanejo surovine druge. V skladu s tem, je EK v svoji novi predlagani direktivi o odpadkih predlagala tudi elemente, in bi naj spodbujali industrijsko simbiozo. EK se bo tudi posvetila poenotenemu in poenostavljenemu razumevanju pravil glede stranskih produktov.

Predlagana direktiva namreč navaja, da prinaša večjo poenotenje in poenostavitev zakonodajnega okvirja glede stranskih produktov in končanja statusa odpadka, predlagani so konkretni ukrepi za spodbujanje ponovne uporabe in industrijske simbioze, tj. spreminjanja stranskih proizvodov ene panoge v surovine druge panoge.

POVEZAVE DO DOKUMENTOV

Sporočilo za medije EK: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_sl.htm

Sporočilo: Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo

Predlagana direktiva o odpadkih

Predlagana direktiva o odpadni embalaži

Predlagana direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Predlagana direktiva o odpadni električni in elektronski opremi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Copyright 2018 Industrijska simbioza | All Rights Reserved