Slovenski Program Industrijske Simbioze

Kar je za eno podjetje odpadek ali presežni vir, je za drugo podjetje lahko surovina ali dodatna kapaciteta. Prepoznati je potrebno sinergijo. Jo vzpostaviti. Zgraditi program poslovnih priložnosti, ki stroškovno učinkovito prinaša ekonomske, poslovne, družbene in okoljske koristi. Industrijska simbioza pa se ne zgodi. Potrebno jo je skrbno načrtovati in koordinirati. Za vzpostavitev omrežja industrijskih simbioz je sprva potrebno osvestiti ključne deležnike in pridobiti namero njihovega sodelovanja.

Pridružite se nam

Kar je za eno podjetje odpadek ali presežni vir,
je za drugo podjetje lahko prepotrebna surovina ali dodatna kapaciteta.
PREPOZNATI JE POTREBNO SINERGIJO. JO VZPOSTAVITI.

Copyright 2018 Industrijska simbioza | All Rights Reserved